Peter Hudis: Od globalne krize do prevladavanja kapitala (Slobodni Filozofski, 15.12.2012.)

Prijevod teksta Petera Hudisa originalno objavljenog Slobodnom Filozofskom. Na engleskom ga je moguće pronaći na mrežnoj stranici The International Marxist-HumanistContinue reading “Peter Hudis: Od globalne krize do prevladavanja kapitala (Slobodni Filozofski, 15.12.2012.)”